FILTRATGE

Filtratge, automàtics, manuals i semiautomàtic d'anelles de malla o sorra.